SŠŘaS, Děčín IV, Ruská 147, p.o.
v

Změny v rozvrhu úterý 18. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C1. EX EX EX EX EX EX
C2. EX EX EX EX EX EX EX
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bauerová Věra - - - PT - .. - .. - - - - -
Gotvaldová Eva .. .. .. - - .. -
Jindrová Stanislava - - -
Klopfštoková Pavlína .... .... .... .... .... .... .... ....
Kotvová Ladislava HO ..
Mottlová Zdeňka .. .. ..
Nováková Petra - - - - .. .. .. .. - - - - -
Trpková Bystřická Daniela - - ŠE .. - LL - - - - - - -
Zelenka Petr - .. - - - .. .. - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Fojtů Oksana
1 přesun >> AJ1 E1.+ na 4. hod
2 výměna << AJ1 A2. 42 z 3. hod
3 výměna >> AJ1 A2. na 2. hod
4 přesun << AJ1 E1.+ 14 z 1. hod
5 odpadá AJ1 C2.
Hanušová Kateřina
0 změna OVY C1. (OV1)+
1 změna OVY C1. (OV1)+
2 změna OVY C1. (OV1)+
3 změna OVY C1. (OV1)+
4 změna OVY C1. (OV1)+
5 změna OVY C1. (OV1)+
Horová Alena
5 supl. (KL LÉK) TEC K3.Č 79 přespočetná hod.
Horvát Antonín
2 přesun << MAT Č2. 78 z 17.12. 6. hod
2 výměna >> MAT A2. na 3. hod
3 výměna << MAT A2. 42 z 2. hod
Hoffmannová Kateřina
7 přesun >> AJ1 Č2. (ICT2) na 17.12. 4. hod
Kotvová Ladislava
2 odpadá CJA C2.
3 přesun << DĚJ F1.G+ 78 z 7. hod
7 přesun >> DĚJ F1.G+ na 3. hod
Luczkowová Olga
3 výměna << EKO K3. 54 z 19.12. 4. hod
5 supl. (TR DOV) PKO E1. 50 přespočetná hod.
Minaříková Dana
2 přesun >> FPZ F1.G (F) na 5. hod
4 odpadá SZA C2.
5 přesun << FPZ F1.G (F) 41 z 2. hod
Mottlová Zdeňka
5 změna OBN P1. 53
Plešek Tomáš
3 supl. (BU NEM) AJ1 F2.G (F) 67 přespočetná hod.
Redlichová Marie
1 přesun >> CJA E2.K na 3. hod
3 přesun << CJA E2.K 52 z 1. hod
3 výměna >> CJA K3. na 19.12. 4. hod
Šembera Kamil
2 supl. (TR DOV) MAT K1.A 80 přespočetná hod.
Turek Edgar
1 přesun << ELE A2. 42 z 7. hod
7 přesun >> ELE A2. na 1. hod
Winzigová Soňa
2 přesun << OBN T1. 44 z 19.12. 3. hod
Zápotocká Markéta
0 změna OVY C1. (OV2)+
1 změna OVY C1. (OV2)+
2 změna OVY C1. (OV2)+
3 změna OVY C1. (OV2)+
4 změna OVY C1. (OV2)+
5 změna OVY C1. (OV2)+
Změny v rozvrzích tříd
K1.A
2 MAT 80 supluje ŠE (TR)
5 MAT odpadá (NO)
6 CHE odpadá (GO)
C1.
0.-5. hod exkurze
P1.
5 OBN 53 změna MO
T1.
2 OBN 44 přesun << WS z 19.12. 3. hod
2 CHE odpadá (GO)
A2.
1 ELE 42 přesun << TU z 7. hod
1 OBN odpadá (MO)
2 AJ1 42 výměna << FO z 3. hod
2 MAT výměna >> na 18.12. 3. hod
3 MAT 42 výměna << HV z 2. hod
3 AJ1 výměna >> na 18.12. 2. hod
6 CJA odpadá (KL)
7 ELE přesun >> na 18.12. 1. hod
Č2.
2 MAT 78 přesun << HV z 17.12. 6. hod
2 PSY odpadá (MO)
7 AJ1 ICT2 přesun >> na 17.12. 4. hod
C2.
1.-7. hod exkurze
K3.Č
5 TEC 79 supluje HO (KL)
K3.
1 OBN odpadá (ZP)
3 EKO 54 výměna << LL z 19.12. 4. hod
3 CJA výměna >> na 19.12. 4. hod
E1.
1 AJ1 přesun >> na 18.12. 4. hod
3 DĚJ 78 přesun << KL z 7. hod
3 CJA odpadá (TR)
4 AJ1 14 přesun << FO z 1. hod
4 MAT odpadá (NO)
5 PKO 50 supluje LL (TR)
7 DĚJ přesun >> na 18.12. 3. hod
F1.G
1 AJ1 přesun >> na 18.12. 4. hod
2 FPZ F přesun >> na 18.12. 5. hod
3 DĚJ 78 přesun << KL z 7. hod
3 CJA odpadá (TR)
4 AJ1 14 přesun << FO z 1. hod
4 MAT odpadá (NO)
5 FPZ F 41 přesun << MD z 2. hod
5 FSS F odpadá (BU)
7 DĚJ přesun >> na 18.12. 3. hod
E2.K
1 CJA přesun >> na 18.12. 3. hod
3 CJA 52 přesun << RM z 1. hod
3 OBN odpadá (MO)
F2.G
3 AJ1 F 67 supluje PT (BU)
7 FSS F odpadá (BU)
M4.
5 TVY odpadá (ZP)
6 TVY odpadá (ZP)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou